tisdag 5 april 2011

Tredje gången gillt för motsträviga prenumeranter

Den här veckan rasslar närmare 800 fakturor ut till prenumeranter som var med och tecknade sig för prenumeration från allra första början. Viktiga prenumeranter då de medverkade till att vi vågade starta tidningen och viktiga för att de nu är med och avgör storleken på presstödet. Sista chansen blir en pappersfaktura med ett påslag på sjuttiofem kronor för att kompensera de ökade utgifterna. Pappersfakturor vi helst vill slippa skicka!

I dagsläget har över 3200 personer registrerat sig för prenumeration varav närmare 1800 personer  har betalat sin faktura. Det innebär att vi kan söka presstöd, men bara för den lägre nivån(för 1500 prenumeranter) trots att vi har mellan 3000-4000 unika besökare per vecka. Vi borde helt enkelt kunna söka presstöd för minst 2000 prenumeranter, eller ännu hellre 3000.

Välkomna är naturligtvis också nya prenumeranter. Trots våra klena marknadsföringsinsatser ramlar det in ett par stycken i veckan. Alla ska känna sig varmt välkomna. Det finns också goda skäl att teckna sig för prenumeration nu, då det snart blir möjligt att erhålla en extra utgåva per vecka till samma pris som idag. När vi har utökat utgivningstakten kommer vi att höja prenumerationsavgiften en aning, så slå till!

xx/red